Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở tài chính Hà Nội
Ông Hà
(TBTCO) - Giá 10.246 đồng/m3 nước sạch của Nhà máy nước sông Đuống chỉ là giá tính tối đa để phục vụ cho việc ký kết thoả thuận dịch vụ cấp nước trong quá trình lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư.
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Theo ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội đã áp dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính là để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Hệ thống TABMIS phát huy hiệu quả trong quản lý thu chi ngân sách ở Hà Nội.
(TBTCVN) - Thời gian qua, Sở Tài chính Hà Nội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý tài chính ngân sách theo đúng định hướng.
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 50,2% dự toán, tăng 12,8% (so với cùng kỳ); chi ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời các khoản chi.
mầm non
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2018, biên chế sự nghiệp của thành phố là 127.933, giảm 7.190 biên chế, tương đương với tỷ lệ giảm 5,3% so với năm 2017.
Văn Miếu
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có Dự thảo phương án nâng mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2021. Dự kiến, đến năm 2021 số đơn vị có khả năng nâng mức tự chủ tài chính tăng thêm 96 đơn vị. Như vậy, năm 2021 trên địa bàn thành phố sẽ có 196 đơn vị tự chủ tài chính.
Anh hải
(TBTCO) - Để thực hiện dự toán và quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn năm 2018 , UBND Thành phố Hà Nội cần chú ý thực hiện tái cơ cấu thu đảm bảo bền vững, tái cơ cấu chi ngân sách theo hướng tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển.
Thu ngân sách
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Để thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm 2018 - 2020, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...