Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa soi chiếu container
Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra qua soi chiếu container, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc buôn lậu…
soi chiếu container
(TBTCO) - Ngày 22/6, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác soi chiếu container. Báo cáo tại hội nghị nhận định, hiệu suất sử dụng máy soi chiếu còn thấp, tỷ lệ phát hiện vi phạm chưa cao...