Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sông Đào
Cầu Tân Phong
(TBTCO) - Đây là công trình thuộc Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và một phần vốn ngân sách.