Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sông Tiền Giang
Cầu Mỹ Thuận
(TBTCO) - Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng dự án cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền theo hình thức BOT.