Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Splendour
đại hội cổ đông Vinaconex
(TBTCO) - Ngày 29/6, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex; VCG) đã tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2020. Ghi nhận kết quả, 100% tờ trình của HĐQT trình đều được đại hội thông qua. Đồng thời, nhiều vấn đề cổ đông thắc mắc đã được Chủ tịch Đào Ngọc Thanh trả lời thẳng thắn.