Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sử dụng tài nguyên nước: cần tiết kiệm cho tương lai
td
(TBTCO) - Việt Nam có hơn 2.000 con sông lớn nhỏ có lợi thế lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên việc khai thác gắn với sự phát triển bền vững các lưu vực sông, đặc biệt là các sông lớn chưa được quan tâm đúng mức.