Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sử dụng tài sản công
Hoại động thu - chi ngân sách sát thực tế góp phần thúc đẩy kinh tế vĩ mô phát triển.
(TBTCVN) - Tính đến 31/5/2019, tổng thu NSNN đạt 44,5% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ. Tiến độ thu của 3 khu vực nói trên đạt 41,1% dự toán, xấp xỉ tiến độ bình quân của các khoản thu nội địa (43,2%), tất cả tăng 12,9% so với cùng kỳ...
Quản lý, sử dụng tài sản công đã đi vào nề nếp hơn
(TBTCO) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã đi vào cuộc sống hơn 1 năm, nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã vào nề nếp; tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn có bộ, ngành chưa ban hành một số quy định hướng dẫn luật, gây khó khăn trong thực hiện.
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông cũng được đưa vào luật quản lý chặt chẽ nhằm phát huy hiệu quả.
(TBTCVN) - Qua hơn 1 năm thực hiện luật, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã đi vào nề nếp và bước đầu đã đạt kết quả quan trọng.
thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào cuộc sống hơn 1 năm, nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã vào nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn có bộ, ngành chưa ban hành một số quy định hướng dẫn luật, gây khó khăn trong thực hiện.
Việc khoán kinh phí sử dụng xe công đã tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QLSDTSC) sau hơn 1 năm nhìn lại.
Muốn sử dụng tài sản công cho thuê, kinh doanh phải lập đề án báo cáo
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải lập Đề án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.
tài sản công
(TBTCO) - Một số địa phương hiện đang tiếp tục ban hành định mức sử dụng tài sản công. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Giang quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức. Đà Nẵng quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.
họp báo
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có nhiều thông tin chia sẻ về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tại cuộc họp báo vừa được tổ chức.