Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sử dụng thiết bị giám sát hành trình
Hộp đen
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, riêng trong tháng 4/2014, máy chủ đặt tại Tổng cục đã theo dõi và phát hiện được hơn 19.800 phương tiện vi phạm về tốc độ thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tăng 7.000 phương tiện so với tháng 3.