Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Nhập lậu thuốc BVTV
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp, quản lý thị trường, công an chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu...
thuoc BVTV
(TBTCO) - Năm 2014, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được kiểm dịch thực vật tăng mạnh tới 66% so với năm 2013. Để công tác BVTV có chuyển biến mới trong năm 2015, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ siết chặt công tác thanh kiểm tra đối với việc sản xuất, tiêu dùng mặt hàng này.