Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sử dụng vốn nhà nước
BT
(TBTCO) - Chiều 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình tại Quốc hội, làm rõ một số vấn đề liên quan đền việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2016.
xe
(TBTCO) - Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là hai triệu đồng đối với hồ sơ mời thầu và một triệu đồng đối với hồ sơ yêu cầu.
quyết toán dự án hoàn thành
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.
Dự án hoàn thành
(TBTCO) - Mặc dù 47 địa phương đã gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2014 về Bộ Tài chính, tuy nhiên, so với quy định hiện còn 16 địa phương nữa chưa có báo cáo này.
quyết toán
(TBTCVN) - Thông thường, các công trình xây mới sẽ được nhiều người trông đợi. Nhưng việc quyết toán thì dường như nhiều người lại rất ngại. Và chính cái sự “ngại” đó đã làm cho công việc quyết toán các dự án vốn nhà nước hoàn thành bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư.
QH
(TBTCVN) - Một cơ quan quản lý 1.000 doanh nghiệp (DN) thời điểm này sẽ khác với cơ quan quản lý 100 DN sau 5 năm tới. Do vậy, đưa ra mô hình mới quản lý các DNNN lúc này là chưa phù hợp.
trung tâm HNQG
(TBTCO) - Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính vừa đưa ra con số mới nhất về tỷ lệ quyết toán dự án hoàn thành. Theo đó, trong năm 2014, số dự án được quyết toán tăng khoảng 40%- 50% so với năm 2013.
DNNN
(TBTCO) - Trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng về những lĩnh vực “nóng” của nền kinh tế. Một trong số đó là Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh lại hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước.
Thong qua
(TBTCO) - Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh với đa số phiếu tán thành. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.