Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sự kiện nổi bật ngành tài chính
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2018. Trong đó, có việc tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 và nhiều sự kiện quan trọng khác.
Đinh Tiến Dũng
(TBTCVN) - Những sự kiện ngành tài chính nổi bật trong tháng 5.