Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi
gia sua
(TBTCO) - Mới có 25 sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi của MeadJohnson có giá bán lẻ giảm ngay từ ngày 20/4/2015, số còn lại, muộn nhất từ ngày 10/5/2015, giá bán lẻ mới theo giá doanh nghiệp đã kê khai mới chính thức có hiệu lực.
giá sữa
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc giảm giá được các doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại với cơ quan quản lý giá theo quy định tại Nghị định số100/2014/NĐ-CP.