Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi
giá sữa
(TBTCO) - Dự báo, giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định trong tháng 9.2015.
giá sữa
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 1/2015, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 635 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
gia sua
(TBTCO) - Sau hơn 3 tháng thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, đã có 538 sản phẩm sữa được công bố giá tối đa và giá đăng ký, với tỷ lệ giảm khoảng 0,3% - 34% so với mức giá bán trước khi Nhà nước công bố biện pháp bình ổn giá.
giá sữa
(TBTCO) - Trước ngày 25/11/2013, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải báo cáo về Bộ Tài chính việc tăng, giảm giá sữa từ 1/1/2013 đến nay, đồng thời giải trình rõ các yếu tố tăng, giảm giá.
gia sua
(TBTCVN) - Theo quy định của Luật Giá, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi Bộ Y tế sắp xếp lại tiêu chuẩn, các sản phẩm này hiện đang lưu hành trên thị trường đã mang tên gọi mới là sản phẩm dinh dưỡng và không còn trong danh mục bình ổn giá.