Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi
dd
(TBTCO) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trên thực tế nhiều trường hợp thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng lại không được quy định trong luật dẫn đến công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn về pháp lý.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014.
hoi nghi
(TBTCO) - Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ 11 điều kiện sản xuất, kinh doanh và sửa đổi 24 điều kiện sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế.
thuc an duong pho
(TBTCO) - Nhằm "siết" chặt quản lý an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố, Bộ Y tế vừa đề xuất quy định về điều kiện đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, tại dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ này.
gioi
(TBTCO) - Tăng tuổi nghỉ hưu cần đánh giá tác động cụ thể đối với các nhóm ngành nghề, trong đó vấn đề về giới phải được nhìn nhận một cách thực chất. Đề xuất người lao động được quyền nghỉ hưu linh hoạt theo một số nhóm công việc cũng được đánh giá là khá khả thi.
hoi thao
(TBTCO) - Bộ Y tế đã rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế đang được quy định tại 6 luật; 13 nghị định và 7 thông tư. Theo Bộ Y tế, việc cắt giảm này là thực chất, không theo hướng cắt giảm cái này lại bổ sung cái khác hoặc sửa đổi, thay đổi tên gọi...
Hệ thống ngân hàng cần chung tay góp sức mới thu được thuế TMĐT
(TBTCVN) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất các quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT).
sở hữu trí tuệ
(TBTCO) - Bản quyền phần mềm máy tính là một trong những lĩnh vực bị xâm phạm nhiều nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, với những chế tài nghiêm khắc được quy định trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đã đến lúc các doanh nghiệp (DN) Việt cần từ bỏ thói quen sử dụng những phần mềm bất hợp pháp.
tiêu hủy hàng giả
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.