Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi
kd
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Tại dự thảo này, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.
lĩnh luong hưu
(TBTCO) - Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu ở điều kiện lao động bình thường, thời gian nghỉ hưu trước tuổi tối đa là 5 năm.
công bố lệnh của chủ tịch nước
(TBTCO) - Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
thiên tai
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh…
Các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật…
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 13/11, với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
sổ hộ khẩu
(TBTCO) - Chiều 13/11, với 93,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Luật quy định cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.
thông qua luật
(TBTCO) - Với tỷ lệ 92,35% đại biểu tán thành, chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
bất-động-sản.jpg
(TBTCO) - “Các cử tri cho rằng, quy định nhà ở còn có nhiều bất cập chưa nhắm đến các đối tượng khó khăn nhất là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên...” Bộ Xây dựng khẳng định sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri để sửa đổi, bổ sung trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).