Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi
thiên tai
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh…
Các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật…
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 13/11, với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
sổ hộ khẩu
(TBTCO) - Chiều 13/11, với 93,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Luật quy định cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.
thông qua luật
(TBTCO) - Với tỷ lệ 92,35% đại biểu tán thành, chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
bất-động-sản.jpg
(TBTCO) - “Các cử tri cho rằng, quy định nhà ở còn có nhiều bất cập chưa nhắm đến các đối tượng khó khăn nhất là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên...” Bộ Xây dựng khẳng định sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri để sửa đổi, bổ sung trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).
may huế
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết. Nghị định 68 cho phép nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%.
KT
(TBTCO) - Chiều 17/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Sau rất nhiều tranh luận, Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
chứng khoán
(TBTCO) - Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi đã chính thức được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Cùng với nhiều quy định khác, một trong những điểm mới tại dự thảo nghị định là cho phép doanh nghiệp được chào bán cổ phiếu ra công chúng và riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá.