Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi luật thuế TNDN
(TBTCO) - Công nghiệp hỗ trợ hiện đang rất “èo uột”, tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước của một số ngành kinh tế trọng điểm rất thấp. Vì lẽ đó, Bộ Tài chính đã đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nhằm tăng năng lực cho các DN Việt Nam.