Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa luâ bhyt
bm
(TBTCVN) - Sau 5 năm thi hành Luật BHYT 2014, diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đã tăng nhanh, quyền lợi người tham gia được bảo đảm. Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện Luật BHYT vẫn còn một số tồn tại, bất cập. Vì vậy, Luật BHYT sẽ được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện.