Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sữa MeadJohnson
giá sữa
(TBTCO) - Hôm nay 17/4, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản thông báo mức giá bán buôn của 50 sản phẩm sữa sẽ giảm giá tiếp 0,4% đến 4% từ ngày 20/4 tới của 5 doanh nghiệp sữa thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính.