Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa Thông tư số 164/2013/TT-BTC
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Ngoài mặt hàng ô tô dự kiến sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, còn có 1 mặt hàng cá và 1 mặt hàng xe máy.