Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sumitomo life
bảo việt
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam - Bảo Việt, từ mức 17,48% hiện nay lên 22,09% vốn điều lệ.
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt và đối tác chiến lược Sumitomo Life vừa mới tổ chức lễ ký kết Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực (TSCTA) Giai đoạn I, tại trụ sở chính Bảo Việt, ngày 16/10/2013.