Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sụt lở
Mưa bão
(TBTCO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số 07/CĐ-TW ngày 24/6/2015 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh chủ động ứng phó với mưa bão kịp thời.