Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SVC
svc
(TBTCO) - Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Savico (mã Ck SVC) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm với doanh thu hơn 9.631 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 190 tỷ đồng.
svc
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã Ck SVC) công bố thành lập CTCP Đầu tư Savico với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó, SVC nắm 99,5% vốn.
svc
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã Ck SVC) thông qua chủ trương thành lập CtyCP Ô tô Bắc Âu với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.
(TBTCO) - Cty CP Vicem Bao bì Bút Sơn (MCKBSS) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012; Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCkSVC) thông báo trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt; Cty CP Dịch vụ Sonadezi (MCKSDV) thông báo lịch chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.