Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Syriza
Đức
(TBTCO) - Nước Đức sẽ bác bỏ bất cứ sự ủng hộ nào để cắt giảm một nửa số nợ của Hy Lạp, ngay cả khi bộ trưởng bộ tài chính của chính quyền mới của đảng Syriza đang đến Paris để tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc đàm phán này.