Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa T-Van
lê phí môn bài
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng thực quy định tại Thông tư 300/2016/TT-BTC, Tổng cục Thuế vừa có công văn 27/TCT-KK gửi các cục thuế về hạch toán nghĩa vụ và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào NSNN; cũng như hạch toán số nộp NSNN cho khoản nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước.
nộp thuế điện tử
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy định về việc nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử tại Quyết định số 912/QĐ-BTC.
(TBTCO) - Cục thuế Thái Bình chỉ nhận hồ sơ kê khai thuế điện tử, không nhận hồ sơ bằng giấy từ kì kê khai thuế tháng 3/2014. Phó Cục trưởng Cục thuế Thái Bình Phan Hồng Việt cho biết như vậy, tại cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN .