Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TABMIS
hop
(TBTCVN) - Từ nhiều năm nay, công tác kiểm soát chi (KSC) luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt hàng đầu vì công tác này liên quan đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
KBNN Ninh Bình
(TBTCO) - Xác định là “cơ quan phục vụ” nên từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình luôn coi trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ để hướng tới mọi đối tượng khách hàng.
kbnn
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho giai đoạn 2020 - 2030.
KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ theo công nghệ hiện đại. Kho dữ liệu đã phát huy hiệu quả khi lượng báo cáo được khai thác từ đây tăng vọt.
Hội nghị tập huấn kế toán nợ công
(TBTCVN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư 74, nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay...
KBNN Hưng Yên
(TBTCO) - Để ngăn chặn rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, kho bạc cần phải nâng cao vai trò của phòng nghiệp vụ trong việc phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra ngay từ khâu lập kế hoạch cho đến khi kết thúc kiểm tra.
CNTT KBNN
(TBTCO) - Từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất chú trọng đến công tác phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động nghiệp vụ, giúp cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, cũng như tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng.
KBNN hải Dương
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản hướng dẫn chi ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2019.
Khách hàng đang chờ lĩnh tiền tại KBNN Tuyên Quang.
(TBTCVN) - Thông tư số 61/2014/TT- BTC ngày 12/5/2014 (TT 61) của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis đã giải quyết được nhiều vướng mắc trong quá trình mở và quản lý tài khoản tại KBNN từ trước đó.