Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tác phẩm mỹ thuật
nhuan but tac pham dien anh
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.