Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái cấu trúc ngân hàng
hội thảo
(TBTCO) - Cần phải có vòng cải cách các ngân hàng lần hai, bao gồm cả việc đóng cửa, thanh lý một số ngân hàng thương mại yếu kém, không tồn tại được để nâng cao sức cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
tai cau truc ngan hang
(TBTCO) - Chúng ta phát triển các định chế tài chính một cách tự phát và theo thời thượng; nên cần tiếp tục tái cấu trúc thị trường tài chính. Hiện nay, công tác này mới làm được một mảng nhỏ là xử lý các NHTM, sắp tới còn rất nhiều việc phải làm...
Đề xuất tái cơ cấu ngành ngân hàng của EU “chạm” một nửa số ngân hàng lớn
(TBTCO) - Sẽ có đến nửa số ngân hàng lớn tại châu Âu phải từ bỏ một số nghiệp vụ kinh doanh nếu khối EU mạnh tay tiến hành cải tổ cấu trúc.