Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái cấu trúc ngân hàng châu Âu
Đề xuất tái cơ cấu ngành ngân hàng của EU “chạm” một nửa số ngân hàng lớn
(TBTCO) - Sẽ có đến nửa số ngân hàng lớn tại châu Âu phải từ bỏ một số nghiệp vụ kinh doanh nếu khối EU mạnh tay tiến hành cải tổ cấu trúc.