Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (DN) và mức thu phí khi công bố nội dung đăng ký DN.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới đây đã hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
nợ thuế
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được trình Quốc hội ngày 24/5, một trong những nội dung quan trọng đã được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung là về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
khoa học
(TBTCO) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, để nâng quyền chủ động cho các quỹ khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia, trong thời gian tới các quỹ này sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ, giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN).
thẻ căn cước công dân
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư, theo đó dự kiến đơn vị tổ chức thu phí là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thay bằng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).
giao thông
(TBTCO) - Theo hướng dẫn mới đây của Bộ Tài chính, năm 2019, hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí ưu tiên xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định trên địa bàn.
Sẽ có nhiều quy định mới về quản lý đất công trong dự thảo nghị định 167 sửa đổi.
(TBTCVN) - Nhằm đảm bảo việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công hiệu quả, chặt chẽ, công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản công, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (Nghị định số 167).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biếu tại phiên họp. Ảnh: P.V
(TBTCVN) - Sáng 24/5, sau khi nghe các ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận, đóng góp cho dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phát biểu tiếp thu, giải trình nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.
pemna
(TBTCO) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và thảo luận sôi nổi, chiều 24/5, Hội nghị toàn thể Mạng lưới quản lý chi tiêu công tại châu Á (PEMNA) tại Việt Nam năm 2019 đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động trung hạn (2019 - 2022) để định hướng cho các hoạt động trong tương lai.