Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Bộ Tài chính họp với các địa phương về tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài vào ngày 31/8/2020.
(TBTCVN) - Tính đến 31/8/2020, các bộ, ngành giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 21,28% dự toán được giao (3.875 tỷ đồng), các địa phương giải ngân đạt 25% dự toán vốn cấp phát được giao (8.600 tỷ đồng).
vtb
(TBTCO) - VietinBank thành lập Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng (Financial Solution Development Center) hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện năng lực cốt lõi trong việc cung cấp sản phẩm...
Nhiều quy định rất mới về giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 203 năm 2015 hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Ngày 26/8, tại Bộ Tài chính, Cổng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ https//ckns.mof.gov.vn đã chính vận hành.
Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
(TBTCO) - Ngày 28/8, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25 (2020 – 2025). Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, đại hội quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.
TT
(TBTCO) - Theo kế hoạch, năm 2020 phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn chậm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch này.
giải ngân
(TBTCO) - Nhiều địa phương chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nhưng cũng cam kết thực hiện kế hoạch giải ngân ở mức cao nhất.
CPH
(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm, chỉ có thêm 6 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hoá. Theo kế hoạch, trong 4 tháng còn lại của năm 2020 phải cổ phần hoá thêm 91 doanh nghiệp là điều rất khó khả thi.
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh cho thấy, lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 18.623 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.