Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài chính công
gao
(TBTCVN) - Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết.
tai chinh
(TBTCO) - Để xây dựng nguồn lực tài chính, tài sản công đoàn đủ mạnh, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động công đoàn, nhiều ý kiến cho rằng cần quản lý, sử dụng, khai thác tốt nguồn lực tài chính, tài sản hiện có. Cùng với đó là tìm cách mở rộng nguồn lực tiềm năng trong tương lai.
dtai
(TBTCO) - Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 vừa được Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác tổ chức. Bộ Tài chính khẳng định, tái cơ cấu tài chính công để góp phần tăng trưởng nhanh, toàn diện và bền vững là nhiệm vụ then chốt, quan trọng đối với lĩnh vực tài chính.
cong doan
(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công đoàn Việt Nam chọn một trong ba khâu đột phá là tạo nguồn lực đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ của tổ chức. Để làm được điều này, công tác tài chính công đoàn phải có bước chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.
Cần tạo động lực khuyến khích sản xuất, tăng quy mô, mở rộng diện thu NSNN.
(TBTCVN) - Theo ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cần sớm tạo lập khuôn khổ pháp lý cho nền tài chính quốc gia, có nghĩa là phải có Luật Tài chính nhà nước, Luật Tài chính công bên cạnh những luật hiện có như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công…
KBNN
(TBTCO) - Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật (OTA) – Bộ Tài chính Mỹ vừa có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động hỗ trợ, chia sẻ về công tác quản lý điều hành tài chính công, kiểm soát chi thông qua điện tử hóa, số hóa...
thứ trưởng đỗ hoàng anh tuần
(TBTCO) - Một trong những thành công trong quá trình tái cấu trúc nền tài chính công được Thứ trưởng Bộ Tài chính nhắc đến đó là những thành công trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính, trọng đó lĩnh vực thuế, hải quan, được các tổ chức quốc tế nhận định và đánh giá cao.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2018 đối với 8 công ty niêm yết.
Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp -
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm còn 4 tháng nữa, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không được lơ là, chủ quan, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.