Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Thuế tài sản là để điều chỉnh hành vi, chống bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận nhà ở.
(TBTCVN) - Dự án Luật Thuế tài sản đề xuất áp thuế đối với một số tài sản như nhà đất vừa được đưa ra lấy ý kiến đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như các chuyên gia.
TVT
(TBTCO) - Đến hết năm 2017, nợ công đảm bảo trong giới hạn cho phép, việc cơ cấu nợ, quản lý nợ đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như việc quản lý, sử dụng vốn vay, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ…
cách mạng 4.0
(TBTCO) - Ngày 9/3/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.
Tiếp nhận hồ sơ thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.
(TBTCVN) - Báo cáo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Tài chính,
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
(TBTCVN) - Đánh giá về những nỗ lực của Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
(TBTCVN) - Cùng góp sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 của toàn ngành Tài chính, Hải quan Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và tạo được những chuyển động tích cực và khá toàn diện.
hải sản
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh cân đối ngân sách trung ương khó khăn, Bộ NN&PTNT cần xác định cơ cấu các nguồn vốn, trong đó chi hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương, còn lại là từ ngân sách địa phương và đóng góp của doanh nghiệp... cho hoạt động khai thác hải sản.
tranh chấp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Viện Chiến lược và chính sách tài chính
(TBTCVN) - Ngày 9/1/2018, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC) tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.