Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài chính số
hội nghị sơ kết
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đề ra, đảm bảo giữ vững các cân đối ngân sách.
doanh nghiệp FDI lên sàn
(TBTCO) - Báo cáo thị trường vốn 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ sớm có cơ chế để đưa doanh nghiệp FDI lên niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; đồng thời sẽ có phối hợp để thực hiện giám sát các doanh nghiệp này sau khi lên sàn.
chứng khoán
(TBTCO) - Tương tự thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới, diễn biến TTCK Việt Nam cũng có nhiều biến động. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ số, chỉ tiêu chính trên TTCK Việt Nam cơ bản vẫn tăng tích cực so với cuối năm 2018 và trong tương quan chung của các thị trường khu vực.
Đảng bộ Bộ Tài chính
(TBTCO) - Toàn bộ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
viện chiến lược và chính sách tài chính
(TBTCO) - Ngày 26/6, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.
chính phủ điện tử
(TBTCO) - Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử.
verig
(TBTCO) - Chiều ngày 4/5, Công ty cổ phần đầu tư doanh nhân VERCO (VERIG) đã tổ chức giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của VERIG nhằm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên nền tảng công nghệ số 4.0.
k
(TBTCO) - Trong quý I/2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có khoảng 7.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), với mức cho vay bình quân đạt trên 40 triệu đồng/khách hàng.
Bộ Tài chính ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Đây là cơ sở để định hình các nền tảng cơ bản phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới tài chính số của ngành Tài chính.