Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài chính vi mô
Nguyễn Kim Anh
(TBTCO) - Tài chính vi mô (TCVM) được xem như một “đòn bẩy” hữu hiệu nhằm tăng cường sự tự tin của phụ nữ, thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả vốn vay, phụ nữ nên được đào tạo về TCVM trước khi vay vốn.
kế toán
(TBTCO) - Việc lập báo cáo tài chính đối với các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của một TCVM, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của TCVM.
TCVM
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).
chinh sach
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô (TCVM).
khách hàng tài chính vi mô
(TBTCO) - Dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng.
ky ket hop tac
(TBTCO) - Ngày 5/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital (Việt Nam) và Tập đoàn Loi Hein (Myanmar) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc thành lập Công ty Tài chính vi mô Ruby Hill tại Myanmar.
Bưởi
(TBTCO) - Tài chính vi mô là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc và ngày càng lớn mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.
tai chinh vi mo
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-NHNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
tài chính vi mô
(TBTCO) - Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, mức thuế suất thuế TNDN này được chuyển sang mức 17%.