Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái cơ cấu DNNN
Tái cơ cấu DNNN
(TBTCO) - Năm 2018, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN) của Bộ NN&PTNT đã đạt được kết quả đáng kể. Bộ này cũng phấn đấu trong quý I/2019 sẽ hoàn thành quyết toán vốn lần 2 tại 3 tổng công ty.
cong bo
(TBTCVN) - So với Quyết định số 929/QĐ-TTg năm 2012 về Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011- 2015, Dự thảo lần này có bổ sung mục tiêu “công khai, minh bạch thông tin”.
doanh nghiệp quốc phòng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tái cơ cấu các DN quốc phòng giai đoạn 2016-2020; rà soát các DNNN đủ điều kiện để đề nghị công nhận DN quốc phòng, an ninh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
ptt
(TBTCO) - Cho ý kiến về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Đề án phải hướng tới hai mục tiêu “kép”, đồng thời “không lạm dụng từ tái cơ cấu, DNNN nào có khả năng phục hồi mới tái cơ cấu, không thì phải xử lý luôn”.
thứ trưởng bộ tài chính trần văn hiếu
(TBTCO) - Sáng 4/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã có buổi làm việc với ông Toshiro Mutoh - Chủ tịch Ban tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và ngành ngân hàng của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7/2016.
trang 6
(TBTCVN) - DNNN phải hoạt động dựa trên tính toán thương mại thuần túy, ngoại trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ công ích hoặc Nhà nước chỉ định. DNNN không được phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ...
tai co cau dnnn
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu 2015 đến tháng 12/2015, đã thoái được 9.924 tỷ đồng, thu về 15.004 tỷ đồng bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, lộ trình tái cơ cấu DN nhà nước của chúng ta hiện nay vẫn chưa chạm đến vấn đề cốt lõi, đó là phải tính tới yếu tố chất lượng...
trang 7
(TBTCVN) - Tiếp theo các kế hoạch hành động trung hạn (MTAP) giai đoạn trước, MTAP giai đoạn 2016- 2018 hiện đang được Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) hoàn thiện để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.