Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước
Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong cổ phần hoá, thoái vốn
(TBTCO) - Để thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của bộ, ngành và các bên liên quan.
tai co cau
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020.
TCC
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020.
thủ tướng nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, lãnh đạo bộ, ngành, chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty nhà nước không tiến hành cổ phần hóa, hoặc làm chậm và làm thất thoát vốn nhà nước thì phải bị xử lý.
tiền lương
(TBTCO) - Chính phủ sẽ xây dựng phương án để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công những năm tiếp theo trên cơ sở cơ cấu các khoản chi, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công, giảm áp lực bố trí chi từ NSNN để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Sáng 8/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Shinichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều nội dung, trong đó có việc hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Ban hành Luật Thúc đẩy cổ phần hóa DNNN nhằm luật hóa các quy định về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ra khỏi DN, bao gồm cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy cổ phần hóa, lộ trình cổ phần hóa, mức độ thoái vốn và thời gian thực hiện đối với từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Chiều 16/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đa có buổi làm việc với ông Kenichi Tomiyoshi, Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tại buổi làm việc, đại diện JICA đã đề xuất nhiều phương án hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
co
(TBTCVN) - 2016 là năm “nước rút” để các bộ, ngành, địa phương thực hiện cổ phần hóa (CPH), thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo đề án tái cơ cấu của Chính phủ.