Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái cơ cấu tổ chức tín dụng
nới room ngân hàng ngoại
(TBTCO) - Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty Luật BASICO khuyến nghị, nên tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư ngoại đến 51% thì mới hấp dẫn nhà đầu tư, và mới có thể "lột xác" được các ngân hàng yếu kém hiện nay.