Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tai nạn giao thông tại Thanh Hóa
tai nạn ở Thanh HÓa
(TBTCO) - Chiều tối ngày 24/1/2015, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có Công điện số 04/CĐ-UBATGTQG yêu cầu khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa.