Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tai nạn hàng hải
tai nạn hàng hải
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, từ năm 2015 đến hết quý I/2017 đã xảy ra 51 vụ tai nạn hàng hải. Trong đó có 12 vụ đặc biệt nghiêm trọng.
tai nạn
(TBTCO) - Tính từ 16/11/2015 đến 15/12/2016, cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn hàng hải; giảm 2 vụ, 2 người chết và mất tích, 3 người bị thương so với năm 2015.
tai nạn hàng hải
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 11/2016 cả nước đã xảy ra 17 vụ tai nạn hàng hải; so với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn hàng hải trong 11 tháng đầu năm 2016 giảm 6 vụ (17/23) nhưng số người chết và mất tích tăng 2 người.
tai nạn
(TBTCO) - 10 tháng đầu năm 2016 (từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/10/2016), cả nước đã xảy ra 15 vụ tai nạn hàng hải.
tai nạn hàng hải
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 8/2016, cả nước đã xảy ra 13 vụ tai nạn hàng hải; so với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn hàng hải trong 8 tháng đầu năm 2016 giảm 6 vụ; số người chết và mất tích tăng 3 người; số người bị thương không đổi.
tai nạn hàng hải
(TBTCO) - Tính đến ngày 8/6/2016, cả nước đã xảy ra 8 vụ tai nạn hàng hải (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó có 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng và 5 vụ tai nạn ít nghiêm trọng.
thuyen vien tàu biển
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.