Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái nhiễm
hải quan Đà Nẵng
(TBTCO) - Hải quan Đà Nẵng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi làm việc và khi ra ngoài…; tạm dừng các công việc chưa cấp thiết như họp giao ban, hội nghị, hội thảo.
kh
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ của Bộ Tài chính.
Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Thiếu kinh phí xây dựng cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc, nông sản phải chuyển vào Nam khiến chất lượng giảm sút, doanh nghiệp phải chịu chi phí lớn.