Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản công
TP. Hà Nội thực hiện mua sắm tập trung
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, việc tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung không còn là chuyện lạ.
tài sản công
(TBTCO) - Theo quy định mới ban hành, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia.
tài sản công
(TBTCO) - Ngày 8/8/2018, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn quy định quản lý tài sản nội ngành năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải dự và phát biểu chỉ đạo.
tài sản công
(TBTCO) - HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đây là động thái tích cực của Hải Dương và nhiều địa phương nhằm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
tài sản công
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng được quyết định mua tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện vận chuyển, tài sản khác có giá trị tài sản nguyên giá đến dưới 3 tỷ đồng/đơn vị tài sản. Quy định này nêu tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hải Phòng có hiệu lực từ 1/8/2018.
tài sản nhà nước
(TBTCO) - HĐND tỉnh Nam Định vừa ban hành nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.
đất đai
(TBTCO) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) vừa có công văn (số 8759/BTC-QLCS) đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).
xe ô tô
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
tài sản nhà nước
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã cập nhật thông tin về tài sản nhà nước đối với 7 loại tài sản.