Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản công
nhà đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải lập Đề án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công.
tài sản công
(TBTCO) - Một số địa phương hiện đang tiếp tục ban hành định mức sử dụng tài sản công. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Giang quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức. Đà Nẵng quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh.
xe
(TBTCVN) - Khai thác hợp lý, chặt chẽ nguồn lực tài sản công, trong đó nổi bật là thí điểm khoán xe công và khai thác nguồn lực từ đất đai, trụ sở công đã tiết kiệm, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần làm cho tài sản công trở thành nguồn lực lớn của quốc gia.
Thú y
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT cho biết, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tổng hợp báo cáo của các đơn vị (tính đến ngày 30/11/2018), tổng số tiền tiết kiệm lũy kế của Bộ là hơn 84,8 tỷ đồng, bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản.
TT
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của ngành Tài chính diễn ra chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng với kết quả đạt được của ngành Tài chính cả nước và nêu rõ "Năm nay ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao".
xe công
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, trong năm 2019, tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng ở các bộ, ngành, địa phương phải được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp ngân sách nhà nước, không để thất thoát tài sản công.
tài sản công
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), tính đến nay, có 4 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng.
cao toc
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.