Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản công
tài sản công
(TBTCO) - Bà Ngô Bích Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm việc tại cảng cá, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%. Một phần tài sản công của đơn vị (kho, phòng trọ, mặt bằng…) được sử dụng cho thuê.
đường bộ
(TBTCO) - Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng quản lý chặt chẽ hơn, giao cho từng chủ thể gắn với phương thức quản lý.
tài sản công
(TBTCO) - Công ty được cổ phần hóa từ năm 2010, năm 2015 được thành phố cho thuê đất mới, ký hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm bằng tiền tự có của doanh nghiệp thì cơ sở nhà, đất này không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
xe công
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa ký công văn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là cách tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.     Ảnh: PV
(TBTCVN) - Năm 2018, ngoài các chỉ tiêu chung, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể liên quan đến việc sử dụng tài sản công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…
Bộ Y tế cần sớm hướng dẫn tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
(TBTCVN) - Để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào cuộc sống, rất cần sự vào cuộc của các bộ, ngành,
tập huấn
(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo 15 nghị định và 3 quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 13 văn bản.
cho thuê tài sản công
(TBTCO) - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê thì phải lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép.
Tài sản công
(TBTCVN) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đêm làm khuya, những tuần không thứ bảy, chủ nhật cho những người tham gia soạn thảo luật.