Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản công
tài sản công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã lưu trữ được thông tin về tài sản của 106.820 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi cả nước.
Nhiều địa phương đã ban hành tiêu chuẩn định mức thiết bị y tế.
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, các chính sách được hoàn thiện, đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong thời gian tới, đây vẫn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, vừa khai thác hiệu quả tài sản công, phục vụ phát triển kinh - xã hội.
tài sản công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để quản lý hiệu quả tài sản công, thời gian qua, đã thực hiện thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng theo quy định.
tham nhung
(TBTCO) - Báo cáo thẩm tra việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực Ủy ban Tư pháp phụ trách vừa được gửi đến Quốc hội.
đất công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án xử lý đối với hơn 134 nghìn cơ sở nhà, đất của Trung ương và địa phương.
tài sản công
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu trên được Bộ Tài chính quản lý tập trung tại bộ với nguyên tắc tạo lập quản lý thông tin, đồng bộ thống nhất trong phạm vi cả nước. Đến nay, Cơ sở dữ liệu về tài sản công cập nhật hơn 5 triệu tỷ đồng tài sản công.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tránh “thổi giá” ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ.
tài sản công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc thanh kiểm tra công tác quản lý tài chính công, tài sản công thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành. Để tăng cường giám sát, đã có các quy định cụ thể, từ các bộ, ngành, đến Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo chí đều có thể phát huy vai trò của mình.