Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản công
Bộ Y tế cần sớm hướng dẫn tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
(TBTCVN) - Để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào cuộc sống, rất cần sự vào cuộc của các bộ, ngành,
tập huấn
(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo 15 nghị định và 3 quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 13 văn bản.
cho thuê tài sản công
(TBTCO) - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê thì phải lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép.
Tài sản công
(TBTCVN) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đêm làm khuya, những tuần không thứ bảy, chủ nhật cho những người tham gia soạn thảo luật.
mua sắm
(TBTCO) - Bà Trần Thị Huyền là cán bộ thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.
tai san cong
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
tai san cong
(TBTCO) - Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Số tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản công tối thiểu là 10% và tối đa 20% giá bán tài sản niêm yết.
xe công
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
TK
(TBTCO) - Sáng 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 20. Nội dung làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 20 là cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2015.