Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản của dự án
xe ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Y tế hướng dẫn về xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc.