Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản nhà nước
Mua sắm tập trung
(TBTCO) - TP.Hà Nội giao Sở Tài chính Hà Nội thực hiện tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo tháng làm cơ sở tổ chức thực hiện mua sắm tập trung thành nhiều đợt trong năm.
chi dao
(TBTCO) - Thủ tướng chỉ thị về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 6,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, hộ gia đình nghèo vùng dân tộc thiểu số...
bộ tài chính
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Trung Quốc, vào ngày 27/11, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với ông Tiêu Á Khánh, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC).
tài sản nhà nước
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã cập nhật thông tin về tài sản nhà nước đối với 7 loại tài sản.
dn
(TBTCO) - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Mua sắm tập trung
(TBTCO) - TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung. Theo đó, đã thực hiện 3 đợt mua sắm tài sản nhà nước với kinh phí tiết kiệm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị hơn 231,4 tỷ đồng.
VHT
(TBTCO) - Tại phiên họp sáng 28/5, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016.
đất đai
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đến 31/12/2017 là hơn 2.605 triệu m2 với tổng giá trị hơn 742.381 tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng giá trị toàn bộ tài sản nhà nước.
tài sản
(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (TSNN) năm 2017 cho thấy, tổng giá trị TSNN tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN đến ngày 31/12/2017 là hơn 1,1 triệu tỷ đồng.