Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản trong hệ thống KBNN
Đại diện lãnh đạo 2 cơ quan chứng kiến
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh có nhiệm vụ quản lý một khối lượng lớn tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu... Để bảo vệ an toàn tuyệt đối trong lĩnh vực này, KBNN Quảng Ninh và Công an tỉnh đã tổ chức ký quy chế phối hợp, thực hiện bảo vệ an ninh và an toàn tiền, tài sản trong kho bạc.