Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái xuất
hoàn thuế
(TBTCO) - Công ty CP UIL Việt Nam (Bắc Ninh) nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng - GTGT) nhưng do hàng hóa không đủ chất lượng nên Công ty đã xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, đảm bảo hàng hóa thuộc loại hình này được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi tạm nhập đến khi thực tái xuất đúng quy định.
cửa khẩu bắc phong sinh
(TBTCO) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tiếp nhận và triển khai quyết định 2039/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho phép 5 doanh nghiệp (DN) được thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan hải quan kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu.
(TBTCVN) - “Việc xử lý đối với số phế thải đang tồn đọng tại các cảng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan hải quan là vẫn kiên quyết buộc các hãng tàu phải tái xuất rác thải, phế thải ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
hiện vật triển lãm
(TBTCO) - Quy định trên được quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm.
chứng nhận cites
(TBTCO) - Bộ Tài chính có văn bản 14087/BTC-TCHQ chỉ đạo các cục hải quan về việc nộp Giấp phép CITES (giấy phép do cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật) khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất đối với hàng hóa...
phe lieu
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.
hải quan nội bài
(TBTCO) - Sau một tháng triển khai (từ 5/6/2018), Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) và các thông tư hướng dẫn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đã được Tổng cục Hải quan chủ động tiếp thu, tháo gỡ...
hai quan hanoi
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP (Nghị định 69) quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trong đó có nhiều điều khoản liên quan đến công tác quản lý của cơ quan hải quan.