Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái xuất gỗ từ Lào và Campuchia
tạm nhập tái xuất gỗ từ lào và campuchia
(TBTCO) - Việc tạm ngừng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/12/2014. Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày này, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31/12/2014.