Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái xuất khoáng sản
Kiến nghị làm rõ quy định kinh doanh tạm nhập, tái xuất khoáng sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, việc Bộ Công Thương cho phép DN kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương chưa phù hợp với quy định hiện hành.