Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái xuất rượu
tạm nhập, rượu
(TBTCO) - Đó là nội dung trả lời của Tổng cục Hải quan tại văn bản 2074/TCHQ-TXNK vừa ban hành đối với đề nghị hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối lới lô hàng rượu nhập khẩu sau đó tái xuất ra nước ngoài của Công ty TNHH Việt Năng (Hà Nội).
hải quan thuốc lá
(TBTCO) - Quy định trên của Bộ Tài chính để phòng ngừa tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với một số mặt hàng nhạy cảm như rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu.
hoàn thuế hải quan
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính với cơ quan thuế, hải quan địa phương do xuất hiện nhiều thông tin về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ.
tái xuất rượu, bia, thuốc lá
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.