Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Talentnet
nhan su
(TBTCO) - Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc (Vietnam HR Awards) do Báo Lao động và Xã hội, Công ty Talentnet tổ chức, với phương pháp chuyên môn độc quyền từ Viện Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực Singapore, chính thức khởi động mùa giải thứ 3 vào ngày 18/4.
thuong
(TBTCO) - Năm 2017, các công ty lớn tại Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với công ty nước ngoài. Tuy nhiên, về mức lương trung bình của các công ty trong nước lại thấp hơn khoảng 29% so với các công ty đa quốc gia.
(TBTCO) - Kết quả khảo sát lương tại thị trường Việt Nam năm 2013 vừa được công bố cho thấy, trong khi các tập đoàn đa quốc gia có mức tăng lương bình quân cho nhân viên là 11,1%, các công ty trong nước có mức tăng lương đạt 11,3%.