Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăm hương
(TBTCVN) - Đến Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vào những ngày cuối cùng của năm 2013, chúng tôi cảm nhận được sức “nóng” của làng nghề chuyên làm tăm hương nổi tiếng cả nước.