Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạm ngừng giao dịch
cpp
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu DPS của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã CkDPS) kể từ ngày 24/7/2020.
hvg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện tạm ngừng giao dịch.
ksh
(TBTCO) - Cổ phiếu KSH sẽ bị đưa vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ 20/6/2019, do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.
hl
(TBTCO) - Cổ phiếu HLG sẽ bị đưa vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ 19/6/2019, do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.
agf
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã Ck AGF) kể từ ngày 7/11/2018.
HOSE ngừng giao dịch
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa chính thức có thông báo về sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chiều ngày 22/1/2018.
hsx
(TBTCO) - Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, chia nhỏ đơn vị yết giá, chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch... là các cơ chế giao dịch mới được áp dụng trên HSX.
ks nà rì
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CtyCP Khoáng sản Na Rì Hamico (mã Ck KSS) kể từ ngày 8/6/2016.
cc
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định đưa vào diện kiểm soát và chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CtyCP Gạch men Chang Yih (mã Ck CYC) kể từ ngày 7/4/2016.