Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân
lac nhan
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ do nhiễm mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier) vì đây là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.